Συμβούλιο της Ευρώπης

ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.