Συνέδριο

Στη Μ. Βρετανία το 1ο παγκόσμιο συνέδριο για τα δικαίωμα των ΛΟΑΤΚΙ+
Διήμερο Συνέδριο Εκπαιδευτικών 2017 από το Πολύχρωμο Σχολείο