Ταυτότητα φύλου

Σχολείο αρνείται σε τρανς παιδί να φοράει τα ρούχα που επιθυμεί.
Κύπρος – Υπ. Παιδείας: Ποτέ δεν τέθηκε θέμα για κεφάλαιο για ταυτότητα φύλου.