θεατρική παράσταση

Γράμματα [1,5 μέτρο μακριά]
«Μέχρι να μας ενώσει ο θάνατος», στο θέατρο ΠΚ