Θεματική εβδομάδα για Έμφυλες Ταυτότητες

Θεματική Εβδομάδα 2018-2019: «Έμφυλες Ταυτότητες»
Συγκέντρωση κατά της ομοφοβίας στην Κόρινθο