Τμήμα Δίωξης Ρατσιστικής Βίας

Αφοσίωση στη μάχη κατά ρατσιστικών εγκλημάτων
Αφοσίωση στη μάχη κατά ρατσιστικών εγκλημάτων