τρανς διοικητής

Ανέλαβε καθήκοντα η πρώτη τρανς διοικητής στο γερμανικό στρατό