τρανς δικαιώματα

Η ταυτότητα ενός τρανς προσώπου θα αλλάζει με μία αίτηση;
«Ο ρατσισμός δεν είναι μεταφυσική έννοια…»