τρανς δήμαρχος

Η Marie Cau έγινε η πρώτη τρανς γυναίκα δήμαρχος που εκλέγεται στη Γαλλία
Τέξας: Η πρώτη τρανς δήμαρχος είναι γεγονός