τρανς γυναίκα Δικαστής

Γνωρίστε την πρώτη τρανς δικαστή στην Ινδία
Ηνωμένο Βασίλειο: Η πρώτη τρανς δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο.