Τρανς γυναίκες

Ένας Διαγωνισμός Ομορφιάς για τις Τρανς Γυναίκες της Κολομβίας
Πώς να αντιμετωπιστεί η λανθασμένη ταξινόμηση των τρανς γυναικών.
Τρανς, ζωές σε επισφάλεια