Τράνς και Ίντερσεξ άτομα: Μειονότητες μέσα στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα