Τρανς

Ιαπωνία: Δικαστήριο δεν αναγνωρίζει τρανς γυναίκα ως μητέρα του παιδιού της
«Πούστης», «πουστιά», «τραβέλι»