Τζανέτος Αντύπας

Τζανέτος Αντύπας
ΣΥΔ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Θέμα: «Καλό ταξίδι στον Πρόεδρο της PRAKSIS, Τζανέτο Αντύπα».