Βασίλισσα της Αγγλίας

6 Φεβρουαρίου: Άννα, Βασίλισσα της Αγγλίας