Βιβλίο

Το παιδί μου είναι γκέι
«Είμαι τρανς – ξέρω τα δικαιώματά μου»
Ομοερωτική Επιθυμία και Λογοτεχνία