Βιβλιοπαρουσίαση

Ιωσήφ Αλυγιζάκης: «Η τέχνη γκρεμίζει τα στερεότυπα».
Βιβλιοπαρουσίαση: To παραμύθι «Η Βασιλική Καρδιά»
Θραύσματα ζωής ενός περιπλανώμενου.