Βουλή

Το ΣΥΔ στην ακρόαση φορέων της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής
Tην πύλη του Κοινοβουλίου διέβησαν δύο διεμφυλικοί