Βραβείο

Ο πατέρας, η σεξουαλικότητα και η αποδοχή
Στην Έρση Σωτηροπούλου το βραβείο Prix Méditerranée 2017