βρέφος

Βρέφος χωρίς εθνικότητα λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού των γονέων