Βρυξέλλες

Αν ήμουν μεταξύ των όσων «έφυγαν» σήμερα στις Βρυξέλλες.