Υγεία

Έγκριση θεραπείας για μείωση του κινδύνου σεξουαλικά μεταδιδόμενης HIV λοίμωξης
Πώς να αντιμετωπιστεί η λανθασμένη ταξινόμηση των τρανς γυναικών.