Υπουργείο Παιδείας

Βία στα σχολεία: Συστήνεται ειδική ομάδα για την καταστολή του φαινομένου