Υπουργείο Υγείας

Τέλος στις “θεραπείες μεταστροφής” στα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα