Υπουργείο Υγείας

Τέλος στις “θεραπείες μεταστροφής” στα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα
Τροπολογία για συνταγογράφηση σε ανασφάλιστους