Υπουργός Υγείας

Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Υπουργό Υγείας