Ζαν-Νικολά-Αρτύρ Ρεμπώ

20 Οκτωβρίου: Αρθούρος Ρεμπώ