Zero waste workshop

Zero waste workshop: “Θησαυροί από τα σκουπίδια μας”