Now Reading
Την Δευτέρα 6/3 στις 10.00π.μ. θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Επιτροπής για το νομοσχέδιο για τον ενδοσχολικό εκφοβισμό με πρόσκληση φορέων | Συμμετοχή (τελικά) του ΣΥΔ.

Την Δευτέρα 6/3 στις 10.00π.μ. θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Επιτροπής για το νομοσχέδιο για τον ενδοσχολικό εκφοβισμό με πρόσκληση φορέων | Συμμετοχή (τελικά) του ΣΥΔ.

Avatar photo

Για τη Δευτέρα 6 Μαρτίου, ώρα 10π.μ., έχει προγραμματιστεί να γίνει η συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων για την επεξεργασία και την εξέταση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας «Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις» (δείτε περισσότερα –> εδώ) με πρόσκληση φορέων. Το νομοσχέδιο αφορά τον ενδοσχολικό εκφοβισμό και βία. Η συνεδρίαση γίνεται μετά από αναβολή λόγω του εθνικού πένθους για τη τραγωδία στα Τέμπη.

Την Δευτέρα 6/3 στις 10.00π.μ. θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Επιτροπής για το νομοσχέδιο για τον ενδοσχολικό εκφοβισμό με πρόσκληση φορέων | Συμμετοχή (τελικά) του ΣΥΔ.

Για το νομοσχέδιο αυτό είχαν κατατεθεί αναλυτικές παρατηρήσεις – προτάσεις του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) (περισσότερα –> εδώ), καθώς και αναλυτικό υπόμνημα (περισσότερα –> εδώ).

Ακουλούθησαν κάποιες αλλαγές προς το θετικότερο, παρ’ όλα αυτά παραμένουν αρκετά σημεία -όπως έχει επισημανθεί από το ΣΥΔ- που θα έπρεπε να εξεταστούν για τη πλήρη και ουσιαστική συμπερίληψη των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων καθώς και τη διασφάλιση της προστασίας τους από τις διακρίσεις, τις παρενοχλήσεις, τον ενδοσχολικό εκφοβισμό και βία.

Συγκεκριμένα, ενσωματώθηκαν τέσσερα σημεία:

1. Προστέθηκε στο Άρθρο που ορίζονται οι δράσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού (Άρθρο 3) μία νέα παράγραφος (ε) σύμφωνα με την οποία μία από τις δράσεις του Υπουργείου θα είναι και η αποστολή σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατευθυντηρίων οδηγιών σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης περιστατικών διακρίσεων και εκφοβισμού που στρέφονται εναντίον μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες λόγω φυλής, αναπηρίας, θρησκευτικών πεποιθήσεων, εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης, χαρακτηριστικών φύλου ή οικογενειακής κατάστασης.

2. Τροποποιήθηκε στο Άρθρο 4, η παρ. (η) που αρχικά συμπεριλάμβανε μόνο το σεξουαλικό προσανατολισμό, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει πλέον και το φύλο, και την έκφραση και την ταυτότητα αλλά και τα χαρακτηριστικά φύλου.

3. Στο Άρθρο 5, συμπεριλήφθηκε στο πεδίο (β) η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών όπως αυτές αναγράφονται και στην παρ. (ε) του Άρθρου 3 (λόγω φυλής, αναπηρίας, θρησκευτικών πεποιθήσεων, εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης, χαρακτηριστικών φύλου ή οικογενειακής κατάστασης).

4. Τροποποιήθηκε το πεδίο (ε) του Άρθρου 5 έτσι ώστε να γίνει η επικαιροποίηση του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας των σχολικών μονάδων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ώστε να θίγονται θέματα και να αντιμετωπίζονται ζητήματα σχετικά με ευάλωτες ομάδες μαθητών, όπως αυτές καταγράφονται στην παρ. (ε) του Άρθρου 3 (λόγω φυλής, αναπηρίας, θρησκευτικών πεποιθήσεων, εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης, χαρακτηριστικών φύλου ή οικογενειακής κατάστασης).

Παρ’ όλα αυτά, όπως επισημαίνεται από το ΣΥΔ, μένουν ακόμη πολλά σημεία που πρέπει να εξεταστούν για την πραγματική αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και της ενδοσχολικής βίας, ιδίως:

η διαμόρφωση ενός εξειδικευμένου αναλυτικού υποχρεωτικού εκπαιδευτικού προγράμματος ανά τάξη για τη σεξουαλική εκπαίδευση, με μορφή συμπεριληπτική και ολιστική, όπως συστήνεται τόσο μέσα από την Εθνική Στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+, όσο και στο Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, (αυτό είναι το πιο σημαντικό όλων)

η ενσωμάτωση θεματικών κύκλων προαγωγής της διαφορετικότητας, και της ενημέρωσης για θέματα σεξουαλικής αγωγής, έμφυλων ταυτοτήτων και αγωγής υγείας, σύμφωνα με τις Αρχές της Yogyakarta και τις Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης,

η δημιουργία ενός Ειδικού Παρατηρητηρίου κατά της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού,

η άμεση τροποποίηση της νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση, ώστε να συμπεριλαμβάνονται ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η έκφραση, ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου στον χώρο της παιδείας,

η λήψη νομοθετικών μέτρων για την αντιμετώπιση της δημόσιας διάδοσης, δημόσιας διανομής ή παραγωγής ή αποθήκευσης ρατσιστικού υλικού στον χώρο της εκπαίδευσης κατά τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης,

η προσθήκη ειδικών διατάξεων για τα τρανς και φυλοδιαφορετικά πρόσωπα που θα τα επιτρέπει ανεξάρτητα απ’ το εάν έχουν μεταβάλλει νομικά την καταχώρηση στο ληξιαρχείο σύμφωνα με τη ταυτότητα φύλου τους: την χρήση του ονόματος σύμφωνα με την ταυτότητα φύλου τους, την καταγραφή τους σύμφωνα με την ταυτότητα φύλου τους, και τη χρήση τουαλέτας ή και αποδυτηρίων σύμφωνα με τη ταυτότητα φύλου τους.

Όταν ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων για την επεξεργασία και την εξέταση του Σχεδίου Νόμου στις 28 Φεβρουαρίου, παρότι στο τέλος της διαδικασίας προτάθηκε στην δεύτερη συνεδρίαση στην οποία θα γίνει πρόσκληση φορέων η συμμετοχή του ΣΥΔ που είχε καταθέσει αναλυτικό υπόμνημα, αρχικά δεν προσκλήθηκε ούτε το ΣΥΔ, ούτε καμία άλλη ΛΟΑΤΚΙ+ οργάνωση.

Τελικώς όμως, μετά από νεότερη ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, και βουλευτή Χανιών της Ν.Δ., κύριο Βασίλη Διγαλάκη, προσκλήθηκε το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), και θα παραστεί η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Άννα Απέργη να καταθέσει τις προτάσεις της οργάνωσης επί του σχεδίου νόμου.

Σε σχόλιό της, η Άννα Απέργη, Πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), και μέλος της ΕΘνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), έκανε την ακόλουθη δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Τη Δευτέρα 6 Μαρτίου στις 10.00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, με την ακρόαση φορέων στην οποία θα συμμετέχει και το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών – Transgender Support Association (ΣΥΔ), με θέμα συζήτησης το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο: «Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις».

Ένα νομοθέτημα που καλείται να “θεραπεύσει” τον εκφοβισμό και τη βία που βιώνουν τα παιδιά μας μέσα στα σχολεία.
Ας μην ξεχνάμε μιλάμε για τα παιδιά μας. Για όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα για αυτά που ανήκουν σε πιο ευάλωτες ομάδες, όπως τα ΛΟΑΤΚΙ+.

Πράγματι, αποτελεί μία πραγματικότητα, ότι ιδιαίτερα η τρανσφοβία, ο εκφοβισμός, οι προσβολές, η μη αποδοχή της ταυτότητας φύλου και οι διακρίσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, όπως καταμαρτυρούν άλλωστε και τα δεκάδες περιστατικά που καταγράφουμε στο ΣΥΔ και στο RVRN – Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, και που κάποια από αυτά έρχονται στη δημοσιότητα, ολοένα και αυξάνονται.

Στη χώρα μας δυστυχώς εν έτει 2023, δεν υπάρχει κάποιο υποχρεωτικό συμπεριληπτικό μάθημα αυτό που ονομάζουμε ως “σεξουαλική αγωγή/εκπαίδευση”, παρότι σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη υπάρχει από τη δεκαετία του 1980.

Δείτε Επίσης

Η Υπουργός λοιπόν τώρα καλείται με αφορμή αυτό το νομοσχέδιο, ανάμεσα στις δράσεις και στα προγράμματα που θα εκτελούνται από το Υπουργείο Παιδείας (Άρθρο 5), να εισάγει ένα εξειδικευμένο αναλυτικό υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη σεξουαλική εκπαίδευση, το οποίο θα έχει μία συμπεριληπτική και ολιστική μορφή, όπως άλλωστε συστήνεται και μέσα στην Εθνική Στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+, στο Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και στα πλήρες αναλυτικά Υπομνήματα της Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – ΕΕΔΑ και του ΣΥΔ, αλλά και στο Κοινό Δελτίο Τύπου των ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων. Θεωρούμε λοιπόν παραπάνω από επιβεβλημένη την εισαγωγή τόσο του υποχρεωτικού μαθήματος, όσο και των θεματικών κύκλων προαγωγής της διαφορετικότητας, και της ενημέρωσης για θέματα σεξουαλικής αγωγής και έμφυλων ταυτοτήτων.

Επίσης, ένα σημείο που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, είναι το Άρθρο 7, που αφορά τους υπεύθυνους οι οποίοι θα είναι οι αποδέκτες των αναφορών για περιστατικά διακρίσεων, παρενοχλήσεων, εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας που υποβάλλονται ψηφιακά. Όπως αναφέρεται στην παρούσα διάταξη του νομοθετήματος, αυτοί θα είναι: «στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας και ένας εκπαιδευτικός που ορίζεται από εκείνον για τον σκοπό αυτό. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ο Διευθυντής σε κάθε σχολική μονάδα συνεπικουρείται από έναν Σύμβουλο Σχολικής Ζωής που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση κρίσεων και την πρόληψη κάθε τύπου αντικοινωνικών συμπεριφορών. Η επεξεργασία των αναφορών γίνεται με δική τους ευθύνη και ο χειρισμός αυτών λαμβάνει υπόψη κατά προτεραιότητα τις αναφορές για σοβαρές αντικοινωνικές και παραβατικές συμπεριφορές που πλήττουν μαθητές και διαταράσσουν την εκπαίδευση».

Όλα τα παραπάνω παραμένουν κενά νοήματος όταν δεν αναφέρονται οι μορφές σχολικού εκφοβισμού ή ρατσισμού και οι αιτίες τους. Όταν δεν αναφέρονται ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα που θα οριστούν σε αυτές τις θέσεις, και φυσικά η κατάρτιση που πρέπει να έχουν τα πρόσωπα αυτά και σε ποιους συγκεκριμένους τομείς, ενώ το ότι η επεξεργασία των αναφορών αυτών θα γίνεται με την ευθύνη αυτών των προσώπων αφήνει πολλά ερωτηματικά από πίσω. Δίχως όλα τα παραπάνω λοιπόν, το Άρθρο αυτό είναι κενό, χωρίς περιεχόμενο και σαφέστατα δεν θα υπάρχει και κανένα απολύτως αποτέλεσμα.

Ας μη ξεχνάμε ότι μιλάμε για τα παιδιά μας. Επιβάλλεται να είμαστε πολύ προσεκτικές και προσεκτικοί λοιπόν, σε ότι αφορά την πραγματική πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία μας, για να μην μιλήσουμε αύριο για ακόμη ένα «ανθρώπινο λάθος».

 

Νέα | T-zine.gr | 04.03.2023

 

© T-zine.gr

– Ακολουθείστε την ιστοσελίδα στο facebook του t-zine.

 

Ποια είναι η αντίδρασή σας;
Μου αρέσει
0
Ουάου
0
Τέλειο
0
Δείτε τα σχόλια (0)

Αφήστε Ένα Σχόλιο

Η email διεύθυνση σας δεν θα δημοσιευθεί