Now Reading
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει το ιστορικό ψήφισμα για τα δικαιώματα των ίντερσεξ ανθρώπων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει το ιστορικό ψήφισμα για τα δικαιώματα των ίντερσεξ ανθρώπων

ΕΕ: Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019 | 19:47

Μετάφραση: Κ. Μελικέρτης |  Intersex News | Trans News| T-zine.gr

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει το ιστορικό ψήφισμα για τα δικαιώματα των ίντερσεξ ανθρώπων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει το ιστορικό ψήφισμα για τα δικαιώματα των ίντερσεξ ανθρώπων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Φεβρουαρίου ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τα δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων. Ορίζει ότι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να νομοθετούν καλύτερες πολιτικές που προστατεύουν τα ίντερσεξ άτομα, ιδίως αναφορικά με τις μη αναγκαίες χειρουργικές επεμβάσεις και διακρίσεις.

Το ψήφισμα εισήχθη νωρίτερα από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (επιτροπή LIBE).

Μια σημαντική πτυχή του ψηφίσματος περιελάμβανε τη δήλωση για τον καθορισμό των επιπέδων διακρίσεων και βίας που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με ποικίλα χαρακτηριστικά φύλου στην Ευρώπη.

Το ψήφισμα καλεί επίσης να παρέχεται καλύτερη συμβουλευτική και υποστήριξη για τα ίντερσεξ παιδιά και τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης στους γονείς τους.

Δήλωσε ότι το κοινοβούλιο «καταδικάζει έντονα τις θεραπείες κανονικοποίησης φύλου και τις χειρουργικές επεμβάσεις, χαιρετίζει τους νόμους που απαγορεύουν τέτοιες χειρουργικές επεμβάσεις, όπως γίνεται στη Μάλτα και στην Πορτογαλία, και ενθαρρύνει άλλα κράτη μέλη να υιοθετήσουν παρόμοια νομοθεσία όσο το δυνατόν συντομότερα».

Το ψήφισμα επίσης προτρέπει τη νομική αναγνώριση φύλου με βάση τον αυτοπροσδιορισμό, καθώς ορισμένοι ίντερσεξ άνθρωποι μπορεί να μην αναγνωρίζονται με το φύλο που είχαν καταγραφεί κατά την γέννησή τους.

Διαβάστε ακόμη: Η Ρηνιώ Συμεωνίδου, μητέρα ίντερσεξ παιδιού, μιλά στο TEDx Lesvos.

Η LGBTI Intergroup και η Επιτροπή LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προετοίμασαν το ψήφισμα του ΕΚ διαβουλεύτηκαν τόσο με τον οργανισμό Intersex International Europe όσο και με την ILGA-Europe.

Μετά την ψήφιση του, η Συμπρόεδρος της OII Europe, Kitty Anderson, δήλωσε σε κοινή δήλωση της ILGA-Europe ότι το ψήφισμα ήταν «εξαιρετικό».

«Είναι σαφές ότι βασίζεται σε μια βαθιά γνώση σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν οι ίντερσεξ άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε η Anderson.

«Αυτό το ψήφισμα θέτει ένα πρότυπο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση» δήλωσε ο Εκτελεστικός Διευθυντής της OII Europe Dan Christian Ghattas. «Μέχρι σήμερα τα όργανα των συνθηκών των Ηνωμένων Εθνών έχουν επιπλήξει 22 κράτη μέλη της ΕΕ. Δέκα φορές μόνο κατά τα τελευταία δύο χρόνια … Χρειαζόμαστε τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνουν την πίεση».

Προς την έγκριση του ψηφίσματος, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το συζήτησαν με σχεδόν ομόφωνη υποστήριξη. Ο κ. Claude Moraes, πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και συντάκτης του ψηφίσματος, δήλωσε στο κοινοβούλιο τις διάφορες παραβιάσεις που αντιμετωπίζουν οι ίντερσεξ άνθρωποι και παρότρυνε το σώμα να εργαστεί για την αποπαθολογικοποίηση ατόμων με διαφορετικά χαρακτηριστικά φύλου.

«Εάν πρόκειται να μετρήσουμε τις αξίες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι συγκεκριμένες κοινότητες και την ευαλωτότητά τους, τότε είναι σαφές ότι η θέση που αντιμετωπίζουν οι ίντερσεξ άνθρωποι, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παγκοσμίως, είναι σημαντική». Ο Moraes, ο οποίος είναι επίσης μέλος της LGBTI Intergroup, είπε, λέγοντας σε όσους ήταν παρόντες ότι οι ίντερσεξ άνθρωποι αντιμετωπίζουν διακρίσεις, έλλειψη νομικής αναγνώρισης και ορατότητας. «Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βιώνει αυτή η κοινότητα είναι σημαντικές και πρέπει να τις θέσουμε στη σημερινή αντζέντα».

Οι ακτιβιστές και οι υποστηρικτές υποστηρίζουν ότι αποτελεί ένα ορόσημο για το κίνημα των ίντερσεξ δικαιωμάτων, το οποίο έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

«Αυτό είναι ορόσημο», εξήγησε η Tarah Demant, διευθύντρια της Διεθνής Αμνηστίας στις ΗΠΑ για το Πρόγραμμα του Φύλου, της Σεξουαλικότητας και της Ταυτότητας. «Είναι ένα βήμα στον μακρύ δρόμο που έχουμε και όλοι πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι ίντερσεξ άνθρωποι παντού έχουν τα ίδια δικαιώματα και την ίδια αξιοπρέπεια που όλοι απολαμβάνουμε».

Διαβάστε ακόμη: Ο πρώτος οδηγός στην ελληνική γλώσσα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ίντερσεξ ατόμων από το Πολύχρωμο Σχολείο

«Δεν υπήρξε ποτέ ένα τέλειο κίνημα για τα δικαιώματα», πρόσθεσε η Demant για την ευαισθητοποίηση που συνέβη τα τελευταία χρόνια σχετικά με τα δικαιώματα των ίντερσεξ ανθρώπων. Είπε ότι αν και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ίντερσεξ δεν είναι νέα, τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ίντερσεξ άνθρωποι δεν ήταν τόσο ορατά όσο άλλα θέματα δικαιωμάτων. «Έχουμε προχωρήσει προς τα εμπρός για να καταστήσει τα [κινήματα δικαιωμάτων] πιο συμπεριληπτικά».

Περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο το ψήφισμα αυτό αλλάζει τα πράγματα, ποια είναι η πιο σημαντική πτυχή, η Anderson από την ΟΙ δήλωσε: «Θεωρεί ότι η παθολογικοποίηση των ίντερσεξ παραλλαγών θέτει σε κίνδυνο την πλήρη απόλαυση των ίντερσεξ ανθρώπων στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας».

Δείτε Επίσης

Η υπεράσπιση του ψηφίσματος άρχισε το 2015, εξήγησε η Anderson. Είπε στο Washington Blade ότι αρκετές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέλαβαν την υπεράσπιση των ίντερσεξ δικαιωμάτων, όπως η LGBTI Intergroup, η επιτροπή LIBE και η Διακομματική Ομάδα για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Τέσσερα χρόνια μετά το πρώτο βήμα, η ψηφοφορία ξεκίνησε χωρίς εμπόδια.

«Η ίδια η ψηφοφορία … απλώς πέρασε τόσο καθαρά με μια σαφή πλειοψηφία», ανέφερε η Anderson.

«Τα ίντερσεξ θέματα έχουν εκτοξευθεί λόγω της ευαισθητοποίησης [τα τελευταία χρόνια]», δήλωσε η Anderson. «Πέντε ή έξι χρόνια πριν δεν υπήρχαν τόσο πολλά στα βιβλία».

Τώρα, η Anderson λέει ότι οι ακτιβιστές των ίντερσεξ δικαιωμάτων στρέφονται προς την εθνική εφαρμογή του ψηφίσματος χρησιμοποιώντας επίσης ένα ξεχωριστό ψήφισμα για τα ίντερσεξ δικαιώματα από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2017.

Εκτός από την εφαρμογή του ψηφίσματος, η Anderson δήλωσε στο Blade ότι «εργαζόμαστε για την οικοδόμηση της κοινότητας και την οικοδόμηση ενός ισχυρού δικτύου ίντερσεξ ακτιβιστών και υποστηρικτών σε ολόκληρη την Ευρώπη».

 

Διαβάστε ακόμα: Που είναι η απόδειξη;

 

 

 

© T-zine.gr 2018 | Για τις τελευταίες LGBTI ειδήσεις να επισκέπτεστε το T-zine.gr καθημερινά. Μπορείτε επίσης να γίνετε μέλος στη σελίδα μας στο Facebook και στο Twitter

 
© T-zine.gr με πληροφορίες από WaterMarket Online
 

Ποια είναι η αντίδρασή σας;
Μου αρέσει
0
Ουάου
0
Τέλειο
0
Δείτε τα σχόλια (0)

Αφήστε Ένα Σχόλιο

Η email διεύθυνση σας δεν θα δημοσιευθεί