Το Σάββατο 7 Απριλίου στην εφημερίδα «Η εποχή» άρθρο της Μαρίνας Γαλανού με τίτλο: «Χρειάζεται μια θαρραλέα πρωτοβουλία»

Το Σάββατο 7 Απριλίου στην εφημερίδα «Η εποχή» άρθρο της Μαρίνας Γαλανού με τίτλο: «Χρειάζεται μια θαρραλέα πρωτοβουλία»

Ελλάδα: Παρασκευή, 6 Απριλίου 2018 | 12:02

Newsroom

Trans News

 

Το Σάββατο 7 Απριλίου στην εφημερίδα «Η εποχή» άρθρο της Μαρίνας Γαλανού με τίτλο: «Χρειάζεται μια θαρραλέα πρωτοβουλία»

Το Σάββατο 7 Απριλίου στην εφημερίδα «Η εποχή» άρθρο της Μαρίνας Γαλανού με τίτλο: «Χρειάζεται μια θαρραλέα πρωτοβουλία»

Το Σάββατο 7 Απριλίου στην εφημερίδα «Η εποχή», θα φιλοξενηθεί άρθρο της Μαρίνας Γαλανού με τίτλο: «Χρειάζεται μια θαρραλέα πρωτοβουλία».

Μία πρώτη αποτίμηση της δικαστικής εφαρμογής της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου που σημειώνονται τα προβλήματα από τη δικαστική εφαρμογή της #νατφ και καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση της νομοθεσίας ώστε οι διαδικασίες να είναι εξωδικαστικές, καθώς και να διορθωθούν οι περιοριστικές προϋποθέσεις.

 

© T-zine.gr