Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αυστρίας ανοίγει τον δρόμο για τρίτη καταχώριση φύλου.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αυστρίας ανοίγει τον δρόμο για τρίτη καταχώριση φύλου.

Αυστρία: Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018 | 11:21

Αφροδίτη Παπαγεωργίου | T-zine.gr

Trans News 

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αυστρίας ανοίγει τον δρόμο για τρίτη καταχώριση φύλου.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αυστρίας ανοίγει τον δρόμο για τρίτη καταχώριση φύλου.

Μετά από απόφαση της 14ης Μαρτίου που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 19 Μαρτίου 2018, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αυστρίας άνοιξε τις διαδικασίες για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την καταχώριση του φύλου (Ε 2918/2016).

Τούτο συνέβη μετά από αίτημα ίντερσεξ προσώπου, το οποίο δεν ανήκει ούτε στην κατηγορία θήλυ ούτε άρρεν, που ζήτησε από το αρμόδιο ληξιαρχείο να διορθώσει την καταχώριση στην ληξιαρχική του πράξη από άρρεν σε «inter», «άλλο», ή «Χ», ή να διαγράψει εντελώς την καταχώριση του φύλου.

Αφότου το ληξιαρχείο αρνήθηκε και το Διοικητικό Δικαστήριο επίσης, το Συνταγματικό Δικαστήριο προκαταρκτικά απεφάνθη υπέρ του ίντερσεξ προσώπου, ενώ η Αυστριακή LGBTI οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Rechtskomitee LAMBDA (RKL), σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η απόφαση αυτή είναι πρωτοποριακή για τα δικαιώματα των ίντερσεξ προσώπων.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο ακολούθησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που ήδη από το 2003 έχει κατοχυρώσει την ελευθερία κάθε προσώπου στην ταυτότητα φύλου ως μία από τις πιο θεμελιώδεις αρχές του αυτοπροσδιορισμού (υπόθεση van Kück v Germany). Οι 14 δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου αποδέχτηκαν ότι η ταυτότητα φύλου και ο αυτοπροσδιορισμός αποτελούν μία από τις πιο θεμελιώδεις πτυχές της προσωπικής ζωής και ότι η καταχώριση του φύλου ενός προσώπου στην ληξιαρχική πράξη γέννησης (και η απεικόνιση του φύλου στα πιστοποιητικά και στα έγγραφα ταυτοποίησης), συνεπώς, έχουν εξ αποτελέσματος συνέπειες στο κτίσιμο της ταυτότητας του προσώπου.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο προκαταρκτικά αποδέχτηκε ότι τα πρόσωπα πρέπει να αποδέχονται την καταχώριση του φύλου μόνο εάν αυτή συνάδει με την ταυτότητα φύλου τους (Rz 29). Παράλληλα η Πολιτεία έχει υποχρέωση να αποδέχεται τις αποφάσεις κάθε προσώπου για το φύλο τους (par. 29, 33), ενώ σημειώνει ότι το Σύνταγμα προστατεύει όλα τα πρόσωπα από ετερώνυμη ανάθεση φύλου, και ιδίως τα πρόσωπα με διαφορετική ταυτότητα φύλου (par. 29). Πολλώ δε παραπάνω, συμπληρώνει, τα ίντερσεξ πρόσωπα, που είναι μία ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα λόγω του μικρού αριθμού της, αλλά και λόγω –από την πλευρά της πλειοψηφίας– «ετερότητά» της.

Ακόμη, αναφέρει, ότι δεν υπάρχει Συνταγματική υποχρέωση για την καταχώριση του φύλου, όμως το Σύνταγμα δεν απαγορεύει την καταχώριση του φύλου (par 26, 38). Εάν η Πολιτεία προκρίνει την καταχώρισή του, τούτο γίνεται κεντρικό και προσωπικό ζήτημα της ιδιωτικής ζωής του προσώπου που γίνεται δημόσια ορατό, και γι’ αυτό η Πολιτεία έχει την υποχρέωση να εγγυάται ότι οι καταχωρίσεις του φύλου συνάδουν με την ταυτότητα φύλου του προσώπου και τούτο πρέπει να επιτρέπει την αποφυγή της καταχώρισης μέχρις ότου το πρόσωπο, ιδίως τα παιδιά, να καταχωρούν αυτόνομα το φύλο τους (par 31f).

Το Συνταγματικό Δικαστήριο προκαταρκτικά αποφάσισε ότι ισχύουσες νομικές διατάξεις περιορίζουν την καταχώριση του φύλου διμερώς σε άρρεν ή θήλυ και τούτο δεν επιτρέπει την επαρκή απεικόνιση της αυτοπροσδιοριζόμενης ταυτότητας φύλου και ότι τούτο δεν προφυλάσσει την αποτελεσματική ενάσκηση του αυτοπροσδιορισμού στην καταχώριση του φύλου, ιδιαίτερα στα παιδιά (par 39). Παράλληλα το Δικαστήριο κάνει απολύτως ξεκάθαρο ότι μπορούν να υπάρξουν καταχωρίσεις φύλου μόνο εάν έχουν πραγματική σύνδεση με την κοινωνική ζωή και δεν είναι φανταστικές (par 39).

Τέλος, το Συνταγματικό Δικαστήριο, αναφέρει ότι οι ιατρικές παρεμβάσεις που αφορούν το φύλο στα νεογέννητα και παιδιά πρέπει να αποφεύγονται κατά το δυνατόν και πρέπει να δικαιολογούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υπάρχει αναγκαία ιατρική ένδειξη (par 26). Οι οικογένειες που φοβούνται τον στιγματισμό δεν μπορούν ποτέ να θεωρούνται ως ένδειξη για τέτοιου είδους επεμβάσεις (par 26).

Η Κυβέρνηση τώρα έχει περιθώριο μερικές εβοδμάδες για να κάνει τις παρατηρήσεις της. Η τελική απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου αναμένεται πριν τον Ιούνιο.

«Η υπόθεση αυτή είναι η πρώτη του είδους της στην Αυστρία», δήλωσε ο Dr. Helmut Graupner, συνήγορος και πρόεδρος της Rechtskomitee LAMBDA (RKL).

«Είναι πρωτοποριακή για τα δικαιώματα των ίντερσεξ προσώπων», καταλήγει.

Όλη η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου στα γερμανικά εδώ.

 

© T-zine.gr με πληροφορίες από Transgender Europe