Τρανς οικογένειες και ταυτότητα φύλου.

Ελλάδα: Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016 | 10:05Το διήμερο Σάββατο και Κυριακή 13 και 14 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε το συνέδριο των Οικογενειών Ουράνιο Τόξο.
Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματέας του ΣΥΔ, ‘Αννα Κουρουπού, έκανε την ακόλουθη σύντομη εισήγηση εκ μέρους του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, επικεντρώνοντας στο θέμα των τρανς οικογενειών -οικογενειών που κάποιος/α εκ των γονέων είναι τρανς άνθρωπος-, σε σύνδεση με τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.

Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε για τη πρόσκληση και συγχαρητήρια στις Οικογένειες Ουράνιο Τόξο για τη διοργάνωση του συνεδρίου.

Βρισκόμαστε μόλις ενάμισι μήνα μετά τη ψήφιση του νόμου για το σύμφωνο συμβίωσης, ενός νομοθετήματος που έδωσε μία πρώτη δεσμίδα δικαιωμάτων για τους LGBTQI ανθρώπους και τους/τις συντρόφους τους, κοινωνικοασφαλιστικά, φορολογικά, εργασιακά, κληρονομικά και περιουσιακά.

Δεν παραγνωρίζουμε τη σημασία όλων αυτών. Τα θεωρούμε σημαντικά. Βρισκόμαστε όμως στην επόμενη ημέρα, μία ημέρα που ασφαλώς πρέπει να βρει τη κοινότητά μας στο κατώφλι των εξελίξεων για όσα έμειναν έξω: δυνατότητα επιμέλειας υπαρχόντων ή γεννώμενων τέκνων, δικαιώματα τεκνοθεσίας, αλλά και παραλείψεων που υπάρχουν σε σχέση με τους τρανς ανθρώπους.

Θα επικεντρώσω στους τρανς ανθρώπους, καθώς εκπροσωπώ τρανς συλλογικότητα, και παραμένοντας στο θέμα του συνεδρίου που είναι οι οικογένειες. Και θα αναφερθώ στις τρανς οικογένειες, ή για να είμαι πιο ακριβής σε οικογένειες που ένας ή μία σύντροφος είναι τρανς.

Άρθρο 9 του νόμου: Τεκμήριο πατρότητας. Ας υποθέσουμε πως μία τρανς γυναίκα που δεν έχει κάνει επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου, κάνει σύμφωνο συμβίωσης με μία γυναίκα. Μπορούν κάλλιστα να αποκτήσουν δικό τους παιδί, να κάνουν οικογένεια, χωρίς καν να χρειαστεί τεκνοθεσία, χωρίς αναγνωρίσεις επιμέλειας κτλ. Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο το παιδί που θα γεννηθεί, θα έχει ποιόν πατέρα; Την τρανς γυναίκα. Βεβαίως, το ίδιο παράδειγμα μπορούμε να φέρουμε για έναν τρανς άντρα που δεν έχει κάνει επέμβαση επαναπροσδιορισμού και συνάπτει σύμφωνο με έναν άντρα και κάλλιστα μπορούν να αποκτήσουν δικό τους παιδί. Ο τρανς άντρας θα ήταν τί; Μα, η μητέρα.

Η αλήθεια λοιπόν, δεν είναι πως δεν συμπεριλαμβάνει, αλλά πως κακοποιεί την ταυτότητα των τρανς γονέων. Η λύση θα μπορούσε να ήταν απλή: αντί για τεκμήριο πατρότητας θα μπορούσε να αναφέρεται σε τεκμήριο γονεϊκότητας και αντί για πατέρα για γονέα.

Παρένθεση: βεβαίως, πλην της τρανς γονεϊκότητας, παραμένει ένα ακόμη πρόβλημα: το γεγονός πως ακόμη με τη συνθήκη του άρθρου 1 του νόμου, που λέει «ανεξαρτήτως φύλου», το γεγονός ότι λείπει η νομική αναγνώριση, τούτο εξακολουθεί να δημιουργεί πρόβλημα, καθώς αν μία τρανς γυναίκα που δεν έχει κάνει χειρουργική επέμβαση επαναπροσδιορισμού κάνει σύμφωνο με έναν άντρα (ή το αντίστοιχο παράδειγμα με τρανς άντρα), μπορεί να αναφέρεται «ανεξαρτήτως φύλου», άρα νομικά δεν υπάρχει αποκλεισμός και δυνατότητα πλήρους δικαιοπραξίας, όμως θα θεωρούνται ντε φάκτο «ομόφυλο» (εντός εισαγωγικών) ζευγάρι. Και τούτο ουσιαστικά αποτελεί κακοποίηση της τρανς ταυτότητας.

Κλείνω την παρένθεση, και επανέρχομαι: Βεβαίως, ακόμη και αυτή η λύση (της αφαίρεσης της έμφυλης γλώσσας) δε θα «θεράπευε» (εντός εισαγωγικών) το πρόβλημα. Γιατί η πραγματική λύση σε αυτό όλα αυτά τα προβλήματα μπορεί να είναι μόνο μία: η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και η δυνατότητα αλλαγής των εγγράφων των τρανς ανθρώπων, χωρίς την προϋπόθεση του επαναπροσδιορισμού φύλου, και γενικότερα ιατρικών ή άλλων προϋποθέσεων, που όπως έχει κριθεί από το 2011 από την αρμόδια επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κατατάσσονται στη κατηγορία του βασανιστηρίου.

Το πλαίσιο έχει τεθεί, ήδη, από το Συμβούλιο της Ευρώπης, στο ιστορικό ψήφισμα της 22ας Απριλίου του 2015, όπου ανάμεσα στα άλλα καλεί όλα τα κράτη μέλη: να υιοθετήσουν διαδικασίες νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, βασισμένες στον αυτοπροσδιορισμό, να αφαιρέσουν τις προϋποθέσεις επεμβάσεων στείρωσης ή άλλων ιατρικών διαδικασιών, όπως ψυχιατρικές διαγνώσεις ή προϋποθέσεις για διαζύγιο όσον αφορά τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.

Αυτό το πλαίσιο ήδη έχουν ακολουθήσει τρεις χώρες της Ε.Ε., η Μάλτα, η Δανία και η Ιρλανδία, δίνοντας τη δυνατότητα αλλαγής των εγγράφων στους τρανς ανθρώπους, μόνο με ένα αίτημα βασισμένο στον αυτοπροσδιορισμό τους. Επίσης, ακόμη 11 χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης (Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Ισλανδία, Σουηδία, Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Εσθονία, Λευκορωσία) δίνουν το δικαίωμα αλλαγής των εγγράφων, υπό προϋποθέσεις (έχοντας όμως όλες αφαιρέσει την προϋπόθεση της επέμβασης επαναπροσδιορισμού φύλου).

Μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, που είχαμε μπροστά μας τον Οκτώβριο που μας πέρασε, ήταν η εισηγητική έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), που υιοθετεί πλήρως την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, και εισηγείται στην Ελληνική Πολιτεία, να υιοθετήσει νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και αλλαγής των εγγράφων για τους τρανς ανθρώπους χωρίς καμία προϋπόθεση και βασισμένη αποκλειστικά και μόνο στον αυτοπροσδιορισμό του προσώπου.

Βεβαίως, το αίτημα για τη νομική αναγνώριση, δε τίθεται εδώ για την τρανς γονεϊκότητα, αλλά με αφορμή αυτήν. Η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, αποτελεί το εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε το ευρύ φάσμα διακρίσεων, περιορισμένης πρόσβασης σε μία σειρά δυνατοτήτων της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής (στην εκπαίδευση, εργασία, απασχόληση, κοινωνική ασφάλιση) αλλά και αποκλεισμών.

Εδώ, λοιπόν, καλείται η πολιτεία, δώσει το στίγμα της, και να νομοθετήσει για την απάλειψη της κύριας αιτίας που γεννά διακρίσεις κατά των τρανς ανθρώπων: να νομοθετήσει τη δυνατότητα αλλαγής των εγγράφων των τρανς ανθρώπων βασισμένη στον αυτοπροσδιορισμό, αλλά και τη δυνατότητα κενής καταχώρησης φύλου, όπως ακριβώς προτείνει το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Αναμένουμε λοιπόν, σύντομα, όπως ανέφερε σε απάντησή του ο Υπουργός Δικαιοσύνης, σε ερώτηση 21 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, να αναλάβει όλες τις πρωτοβουλίες και ευχόμαστε, αν όχι μέχρι το καλοκαίρι, τουλάχιστον, στο επόμενο συνέδριο που θα διοργανώσετε, να έχουμε ήδη κατακτήσει αυτό, καθώς και μια πλήρη αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου με πλήρη δικαιώματα επιμέλειας και τεκνοθεσίας, αλλά και κατοχύρωση του πολιτικού γάμου.

Σας ευχαριστούμε.

© T-zine.gr με πληροφορίες από Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών 14/02/2016